hanze college eelste

Interactieve informatie

De Genderfilosoof werkt altijd zeer interactief en met verschillende werkvormen, zodat iedereen de kans krijgt de gegeven informatie te verwerken. Sommige informatie zul je nog nooit gehoord hebben, of heb je nog nooit over nagedacht, en dat kost dus even tijd om op te nemen. Daarom is er veel tijd om het gesprek aan te gaan, en zijn er (zelfreflectie)opdrachten die je helpen de gegeven informatie te verteren en toe te passen. Bijvoorbeeld door te kijken naar de verwachtingen die jij hebt meegekregen in je leven, of door de besproken onderwerpen toe te passen op jouw casus.

Dit wordt toegepast in workshops, coaching, lessen, lezingen en college's. Er wordt daarnaast gewerkt aan een online omgeving voor e-learning. De workshops zijn voor groepen tot 14 deelnemers, coaching kan ook individueel, lessen zijn tot 25 deelnemers, de lezingen en college's zijn ongelimiteerd met betrekking tot aantal deelnemers.

Open en veilig

De Genderfilosoof behandeld gevoelige onderwerpen, zoals gender, identiteit, aannames, oordelen, privilege's, seksualiteit, racisme, en veel meer. We hebben vaak vastomlijnde ideeën over deze onderwerpen. Of durven het er niet over te hebben. Dat maakt dat De Genderfilosoof hier heel voorzichtig mee om gaat. Wat overigens niet betekend dat het niet confronterend kan zijn.

Daarom heeft De Genderfilosoof gesprekken, geen discussies. Is er nieuwsgierigheid, geen oordeel. Worden er vragen gesteld, geen antwoorden gegeven. Op die manier is er ruimte en een veilige plek voor ieders input en bedenkingen, wat dat ook mag wezen. Want alleen door open te communiceren, kunnen we elkaar begrijpen en versterken.

workshop 19/12 IBS Hanze
2019-04-18 alliantie brainstorm

(Wetenschappelijke) Onderbouwing

Alles wat De Genderfilosoof bespreekt is onderbouwd door middel van onderzoek en/of literatuur. Op die manier wordt een zogenaamd subjectief onderwerp op een zo objectief mogelijke manier besproken, en uit de sfeer van de 'persoonlijke mening' gehaald.

De Genderfilosoof is zeer geïnspireerd door Judith Butler, een filosofe en gender theoreticus uit de VS. Ze is hoogleraar politieke theorie en vergelijkende literatuurwetenschap aan de universiteit van Berkeley. Butler heeft een aantal zeer bekende werken geschreven, zoals Gender Trouble en Bodies that Matter.

Naast Butler haalt De Genderfilosoof ook inspiratie uit bijvoorbeeld de Beauvoir, Hekman, Salamon, Nietzsche, HsuFausto-Sterling, Fernand, Garland-Tomson en vele anderen.

Ruimdenkend en onderzoekend

Een cruciale competentie van De Genderfilosoof het hebben van heel veel geduld. Waar mensen regelmatig heftige emoties, ongeduld en subjectiviteit verwachten als het gaat om gender-onderwerpen, is De Genderfilosoof niet snel van diens stuk te krijgen. Het basis idee is dat iedereen handelt vanuit goed intenties, en daar bouwt De Genderfilosoof verder op. Dit maakt dat De Genderfilosoof zeer ruimdenkend te werk gaat, en graag onderzoekt wat er achter woorden en aannames schuil gaat.

20221120_BFoto_LVV_AV6A9517

      

      

            
      
      
Registrations
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.